Släktforskning

 

 

År 1967 fick jag och Ulla-Britt en inbjudan att deltaga i ett släktmöte, som skulle hållas vid Söne Kyrka. Inbjudan riktades till ättlingarna efter paret Elin och Lars Andersson i Fågelberg, Söne. Elin och Lars var min farfars farföräldrar.

Karta över Söne med omgivning    Söne Kyrka    Gravstenen över Elin & Lars

Initiativtagare till detta möte var Karin Olshammar från Stora Ro i Mellby. Vi var en talrik samling som hade hörsammat kallelsen, och vi träffade personer, kända men som vi inte visste vi var släkt med och okända släktingar från olika delar av landet. En förutsättning för att kunna kalla alla dessa till ett möte var ett släktträd som upprättats av Sten Höijer, ett omfattande arbete som han manuellt utfört utan att ha tillgång till moderna hjälpmedel som datorer. Släktträdet var uppritad på ett antal pappersark, som han hängde upp på en anslagstavla, och som jag passade på att fotografera av.

De erhållna fotografierna var mycket svåra att tyda, men de utgjorde embryot till denna släkttavla.

Min brorsdotter Monica Fogelqvist intresserade sig för släktforskning mycket tidigt, och redan som tonåring på 70-talet besökte hon Landsarkivet i Göteborg, och har sedan dess bidragit med uppgifter från både min mors och min fars släkt, och uppgifterna sträcker sig nu ytterligare fyra generationer bakåt från Elin och Lars, och lika långt eller längre på min mors sida.  Den absolut största delen av uppgifterna härrör från hennes forskning, och utan hennes insatser skulle denna släkttavla vara synnerligen mager.

 

 

Till släkttavlan.